וועד האחיות ביה"ח אסף הרופא!

אתר לרווחת האחים ואחיות בבית חולים אסף הרופא.